"The things we fear most in organizations—fluctuations, disturbances, imbalances are the primary sources of creativity."
Ik geloof dat (business) uitdagingen visualiseren zorgt voor nieuwe heldere inzichten. Visueel denken en het ‘bouwen’ van het beoogde plaatje zorgen voor een nieuw perspectief op de situatie. Mijn klanten ervaren dat het creëren en visualiseren van ‘hun plaatje’ vraag om een andere manier van denken en kijken. Iedere bouwsteen verbeeld een deel de uitdaging, visuele taal verbindt en creëert zicht op nieuwe kansen. Uiteindelijk zorgt meer inzicht & overzicht voor meer draagvlak, samenwerking en zicht op écht innoveren.

Vaak voelen bedrijven wel dat ze moeten bewegen of innoveren. De markt vraagt, is kritisch en zoekt échte waarde. Maar waar begin je? Hoe ziet het bedrijf er nu uit? Welke bouwstenen staan stevig, welke wankelen? Zodra helder is hoe de huidige plaatje eruit ziet, is er ruimte voor bewegen. Visualiseren hoe het gewenste plaatje eruit zou moeten zien, is het startpunt. Laurel Landmarks creëert ruimte om na te denken over innoveren, bouwen en bewegen.

Waarom Laurel Landmarks?

  • Strategie Visualisatie
  • Design Thinking
  • Innovatie & Design management
  • Marketing strategieën & concepten
  • Branding/ Corporate value&identity
  • Concept/Product development
  • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet
  • Business & Service Design
  • Bouwen met 'LEGO'
  • Landmarking
Innoveren is een breed begrip. Producten, diensten, waarde propositie, profilering of positionering allemaal facetten waarop je als bedrijf kan innoveren. Visueel denken stimuleert innovatief denken en levert inzichten. Samen dat ‘laatste plaatje van het lego-instructieboekje’ maken, zorgt voor het bepalen en vertalen van een strategie. Het ‘plaatje’ zorgt voor begrip en draagvlak, wat leidt tot innovatie & verandering.
"Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things."