Landmarking is een aanpak, waarbij visueel denken ZICHT creëert.
Het vertalen van ideeën en uitdagingen in beelden, helpt bij het gezamenlijk bepalen en zien van een strategie. Verandering & Innovatie vraagt om draagvlak en inzicht in de situatie. Dit ontstaat door het zien van de bouwstenen en overzichten. Het visueel vertalen stimuleert innovatief denken en creëert zichtbaar resultaat. Geen dikke rapporten, maar bruikbare en eenvoudige te delen 'plaatjes', die perspectief beiden. Dat is het resultaat van Landmarking.

LANDMARK 1 - INZICHT

Veranderen, vernieuwen, verbeteren start bij het creëren van inzicht.
Waar staat het bedrijf nu? Wat zijn de ambities en dromen? En vooral ‘Waarom’? Welke klantgroepen bewegen zich om het bedrijf? Hoe creëert de huidige waarde porpositie toegevoegde waarde voor zowel de markt als het bedrijf? Loopt de markt of het bedrijf hier tegen knelpunten? Door de antwoorden op deze vragen te analyseren en te visualiseren kom je in een volgende fase; Overzicht!

LANDMARK 2 - OVERZICHT

De visualisaties uit Landmark 1 creëren overzicht t.a.v. waar je staat als bedrijf. Welke verbanden er zijn en welke bouwstenen staan stevig of wankel. Hoe kan je starten met bouwen? Door met een frisse blik samen te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor het bedrijf ontstaat er beweging. Het maken van bijbehorende schetsen van een nieuwe business modellen of waarde proposities, geven zicht op dat nieuwe kansen en “plaatjes”. Begrip groeit naarmate het beeld en bouwstenen helder worden.

LANDMARK 3 - ZICHT OP

Landmark 3 geeft zicht op nieuwe kansen. Het verbeelden van mogelijkheden en verbanden. Als we vervolgens zicht hebben op dat ‘droomhuis’ is het van belang om de prototypes te delen en te testen. Het testen van de “bouwtekening van de nieuwe kansen” geeft de mogelijkheid om zwakke aannames eruit te filteren, zodat bij oplevering de deur niet meteen klemt. Op basis van het ontwerp kan dan een roadmap worden uitgestippeld om te komen waar we nog niet waren.

LANDMARK 4 - GEZICHT

Een bedrijf, merk, dienst, persoon of product wat beweegt, verandert en/of innoveert zal in het nieuwe plaatje er waarschijnlijk niet meer precies het zelfde uitzien als in het beginplaatje. Daarom is het ook van belang om gedurende dit proces te kijken naar hoe profileer ik mij, mijn bedrijf, mijn product. Consistentie in branding, corporate image, marketing en design zijn van groot belang voor het sterk neerzetten van dat nieuwe plaatje. Een zorgvuldige scan door het bedrijf en haar uitingen, design en verschijningsvormen creëert een duidelijk inzicht van het ‘gezicht’ van het bedrijf naar buiten.

LANDMARK 5 - VERGEZICHT

Alle bouwstenen komen nu bij elkaar en creëren de kansen, die nodig zijn om écht te innoveren en te bewegen. Beelden delen en laten zien, zorgen voor draagvlak. Door een helder ‘bouwplan’ te visualiseren ontstaat ook rust om stap voor stap naar de toekomst te kijken en die volgende ‘landmark’ neer te zetten.