Ook als jonge onderneming kom je er niet onderuit om af en toe de dagelijkse beslommeringen naast je neer te leggen en nog eens kritisch naar je bedrijfsvisie te kijken. Mede door de inbreng van Laurel Landmark, als organisator van deze strategische sessie, is er binnen het team weer een focus aangebracht waar iedereen achter staat en voor de volle 100% voor wil gaan.

Van strategisch inzicht naar beleving en beweging in het bedrijf en de markt

De samenwerking met Qwiek is ontstaan naar aanleiding van een strategische sessie, die we samen gedaan hebben. Na een aantal gesprekken met de directeur Paul Voncken bleek dat door de enorme groei en dynamiek die Qwiek de afgelopen jaren had ondergaan de focus en visie een beetje naar de achtergrond waren gegaan.
In de vorm van een sessie samen met het voltallige MT, een aantal externe mensen en commerciële medewerkers van Qwiek zijn we aan de slag gegaan met diverse vragen;
- Waar zijn we nou echt Qwiek voor begonnen?
- Wat is onze “why”?
- Wat vinden wij zelf het leukst om te doen als ondernemers?
- Wat zijn onze kernwaarden?
- En hoe herkennen de mensen en de markt deze kernwaarden?
- Wat willen we nu werkelijk teweeg brengen?
- Met andere woorden, welke beleving & beweging willen we in gaan zetten?
- Hoe kunnen we nu die toegevoegde waarde die de producten en diensten van Qwiek hebben van zachte argumenten vertalen in kwantificeerbare feiten?

Allemaal vragen die naar voren kwamen in de strategisch sessie, die we samen op een mooie locatie in het Zuid-Limburgse landschap hebben gehad.
Vervolgens heeft Laurel Landmarks voor de Qwiek de resultaten van de sessie compact en concreet gevisualiseerd. Op die manier konden de mensen het verhaal nog eens doornemen en vooral nieuwe inzichten delen met andere. Zowel intern als extern is er n.a.v. de visualisatie en resultaten van de sessie een hoop gesproken, plannen gemaakt en nieuwe doelen gesteld.

Toen het een en ander op zijn plek viel, zijn Qwiek en Laurel Landmarks samen om tafel gegaan om te kijken hoe we die plannen, dromen en doelen konden gaan realiseren.
Er was vanuit het management behoefte aan een strategisch sparringpartner. Het ondersteunen bij het scherp helpen sturen op de strategisch inzichten n.a.v. de sessie, input leveren t.a.v. marketing vraagstukken en het mede-begeleiden van een afstudeerder.
Één van de resultaten van de sessie was de wens o.a. om een Qwiek community op te zetten, wat kan gaan dienen als co-creatie platform in de markt. Hiermee kan Qwiek het bewustzijn t.a.v. bewegings- en belevings gerichte zorg voeden en marktontwikkelingen volgen. Om te komen tot een goed pakket van eisen en plan van aanpak voor het ontwikkelen van een community, hebben we gezamenlijk een aantal creatieve bijeenkomsten gehad, waarin creëren, reageren op elkaars ideeën en het visualiseren centraal stonden.
Daphne's grootste kracht zit in het vertalen van complexe vraagstukken in behapbare visualisaties. Deze visualisaties geven jezelf niet alleen een duidelijk beeld van hetgeen besproken, maar ook een eenvoudige manier van communiceren naar derden toe.