Vraag de juiste vragen en zie het voor je…

Om inzicht te krijgen waar je staat, welke kant je op wil met de bedrijf, welke mogelijkheden op je pad of in je markt liggen, is het van belang om vaak complexe situatie inzichtelijk te maken en te vereenvoudigen. Termen die we in de omgeving van innovatie, business development en business strategie veel tegen komen zijn Design thinking en Visual thinking. Ik hoor dat deze termen ook vaak met elkaar worden verwisseld. Echter deze twee manieren van denken verschillen wel degelijk. Ik zal proberen dit kort en beeldend uit te leggen.

Design Thinking
Makkelijk gezegd is design thinking een methode om complexe problemen en uitdagingen op te lossen. In de begin jaren 90 was het gerenommeerde ontwerpbureau IDEO degene die deze methode actief en succesvol toepaste in haar product design processen. Design thinking is sindsdien ontwikkeld en volwassen geworden. http://www.ted.com/talks/tim_brown_urges_designers_to_think_big
Diverse manieren om ‘stap voor stap’ door een ontwikkelproces heen gaan en snel iteratieve stappen te maken, lossen tegenwoordig complexe uitdagingen op. Stap voor stap, maar dan niet vastgeroest aan een rigide projectplanning. Nee, stap voor stap met als doel snel met inzicht van de ene fase de volgende fase op te zoeken. De mens centraal stellen, zorgen voor optimisme en samenwerking en de ruimte om te experimenteren en fouten te maken. Dat zijn de basis elementen, waarmee je met Design thinking het verschil kunt maken. Deze Design thinking kenmerken komen terug in een aantal verschilleden stappen:

Landmarking

  • Inzicht: Waar sta je? Welke kansen liggen er? Wat is het écht probleem? Welke needs/pains spelen er??
  • Overzicht: Zet het geheel in z’n context. Kijk vanuit verschillende perspectieven naar het ‘inzicht’. Onderzoek om het ‘waarom’ te snappen?
  • Zicht op: Ontwikkel nieuwe mogelijkheden & ideeën, prototype en test. Creëer draagvlak en vorm teams
  • Gezicht: Hoe zit het plaatje er uit en presenteer je het? Welke aspecten komen er naast innovatie nog meer kijken om het verschil te maken?
  • Vergezicht: Samenbrengen van ‘zichten’ uit de voorgaande fases  & create it, do it, make mistakes & learn, change and do it again!

 

Visual Thinking
Visual Thinking is een methode om complexe uitdagingen te vereenvoudigen en inzichtelijk te maken. Met behulp van een ‘gereedschapskist’ met diverse tools kun je  complexe ideeën en uitdagingen tastbaar en visueel maken. Verschillende bekende tools, zoals de tekenen op whiteboards, smartboards of juist de meer low-tech variant van de onuitputtelijke en kleurrijke wanden vol met Post-it® helpen ons het idee te visualiseren. Maar er zijn ook tools, die niet meteen worden gezien als visual thinking tools. Denk hierbij aan methodes, waarbij je met behulp van het maken van collages, knippen, plakken een beeld creëert. Of juist gebruikmaken van objecten en mensen in een ruimte, die zorgen voor meer inzicht in de verschillende bouwstenen, waaruit het idee of de uitdaging bestaat. Maar ook het schematisch weer geven van business modellen in een Business Model Canvas, visualiseert heel goed wat er aan de hand is. Het gaat erom dat het letterlijk tastbaar, zichtbaar en deelbaar wordt. Complexiteit zit vaak in ons hoofd. Het gebrek aan verschillende perspectief mogelijkheden om letterlijk om je ‘probleem’ heen te lopen, zorgen voor vaak voor maar één uitzicht.
http://www.slideshare.net/imootee/innovation-and-design-thinking-idris-mootee/21-Design_Thinkingfor_Business_Strategy

Visual thinking tools

 

Hoe deze twee manieren van “thinking” samenkomen, beschrijf ik in mijn volgende blog.

 

Related Posts