Design Thinking + Visual Thinking = Samen sterk!

Voor mensen die regelmatig bezig zijn met Design thinking & Visual thinking zal het vanzelfsprekend zijn, dat ondanks het verschil (lees mijn blog: ‘Vraag de juiste vragen en zie het voor je’) tussen beide ‘thinkings’, de kracht zit in het feit dat ze elkaar versterken. Visual thinking ondersteund en versneld het proces van design thinking. De inzichten die worden gecreëerd door visualisatie van het probleem, de uitdaging of ideeën zorgen voor een helder beeld. Dit beeld kan vervolgens gedeeld kan worden met de diverse disciplines binnen een team of de stakeholders. Het zorgt voor structuur in het onderzoeken van de mogelijkheden en kansen om problemen of uitdagingen aan te pakken. Samen kun je op basis van de visualisatie en de verschillende design thinking stappen komen tot duurzame oplossingen en mooie vergezichten. Indien je écht durft te gaan voor de kracht van de visualisatie, geloof ik dat je het delen van mogelijke oplossingsrichtingen, het testen van prototypes en het stimuleren van besluitvorming enorm versneld kunnen worden.

In zowel business als onderwijs wordt inmiddels al jaren gebruik gemaakt van Design Thinking. Interessant is de vraag die Tim Brown (CEO-IDEO) stelde t.a.v. of er een concurrentievoordeel blijft bestaan indien iedereen werkt met Design thinking? Het échte voordeel ontstaat als men Design thinking als een soort state of mind benadert en het ziet als een vakmanschap in plaats van een ‘skill’, die je een keer op school leert. Het gaat om jaren lange ervaring, fouten maken en weten welke vragen je moet stellen om echt verder te kijken en te komen. https://www.ideo.com/images/uploads/news/pdfs/DesignThinkingCompetitiveAdvantage.pdf

Het  spanningsveld tussen Intuïtief  -en Analytisch denken is in het kader van Design thinking zeer interessant. In deze visualisatie geeft ik een schets over welke verhoudingen er zijn en aandachtgebieden een rol spelen. Als het gaat op het uitstippelen van de strategie is Design thinking dé methode om de samenhang, controverse en connectie inzichtelijk te maken. De synergie die ontstaat door op een Design thinking manier naar de verschillende disciplines te kijken zorgt voor de juiste verhouding tussen waar je als bedrijf staat, waar je heen wilt en hoe het plaatje er dan uit zou zien.

Design thinking is the glue between all disciplines
Design Thinking

Laurel Landmarks heeft op basis van haar achtergronden op het gebied Industrial design en Marketing & Business Management en haar ervaringen met innovatie in producten en diensten, al jarenlang ervaring met het combineren van Design & Visual thinking. Om werkelijk het verschil te maken is het soms goed om het ook echt een anders aan te pakken. Dat herkennen ook de klanten van Laurel Landmarks. Stop met het maken van dikke (strategische) rapporten, start met het creëren van ‘zicht’ & visualiseren (Landmarking)
De volgende keer dat je de term Design thinking hoort, denk dan aan de methode om te komen van inzicht naar vergezicht. Mocht je binnenkort een visual thinking willen gebruiken om een probleem, uitdaging of idee tastbaar te maken. Zorg dan dat je een grote ‘gereedschapskist’ weet te staan om het design thinking proces effectiever en efficiënter te doorlopen.

Niet het juiste gereedschap in huis of geen idee hebben hoe je van ‘inzicht naar vergezicht’(Landmarking) kan komen? Bel me dan om eens kennis te maken. Wie weet kunnen we samen dat laatste plaatje iets dichterbij brengen en inzicht creëren in de volgende stappen.

Related Posts